top of page

Acerca de

Kitle ve Okutman

Çevre Görevlisi Görevlendirme

29.04.2009 Tarih ve 27214 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ve 12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerince;

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-2  listesinde yer alan tesisler, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak , Ek-1 listesinde yer alan tesisler, çevre yönetim birimi kurmak   ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak zorundadır.

Bu kapsamda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından  onaylı Çevre Danışmanlık Firmamız ile yine Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından  onaylı çevre görevlisi belgeli uzman mühendislerimiz ile işletme ve tesislerde sunmakta olduğumuz hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

– Çevre Mevzuatı Açısından Uygunluk Denetimlerinin Yapılması
– Çevresel Kazalarına Karşı Acil Durum Planlarının Hazırlaması
– Çevresel Acil Durum Tatbikatlarının Yapılması
– Çevre Görevlisi Görevlendirilmesi (sanayi Kuruluşları, hastaneler, Organize sanayi bölgeleri, Oteller… vb)
– Geçici Faaliyet Belgesi için ön Hazırlıkların tamamlanması ve ilgili başvuruların yapılması
– Çevre İzinlerinin Alınması ve Takibi (Emisyon, Atık Su Deşarjı, Gürültü, Tehlikeli Madde Deşarjı)
– Çevre Lisanslarının Alınması ve Takibi
1. Geri Kazanım (Tehlikeli Atık, Tehlikesiz Atık, Atık Yağ, Bitkisel Atık Yağ,Atık Pil Ve Akümülatör,Ömrünü Tamamlamış Lastik,Ambalaj Atığı )
2. Bertaraf
3. Tehlikeli Atık Ara Depolama
4. İşleme (Tıbbi Atık, Ömrünü Tamamlamış Araç, Tanker Temizleme, Hurda Metal, Atık Kabul Tesisi)
5. Arındırma

bottom of page