top of page

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi

20 kişi

8 saat

Yüksekte yapılan çalışmalarda yaşanan iş kazaları çalışma hayatının önemli sorunlarından biridir. Yüksekte güvensiz çalışma, ülkemizde ve dünyada yaşanan ölümlü iş kazalarının başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. Bu sorunun çözümü için temelde, teknik ve idari düzenlemelere ve eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Yüksekte çalışma konusunda, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde “bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir” ibaresi geçse de bahsi geçen “gerekli eğitim”in içeriği ve yöntemi belirtilmemiş; eğitimin ve eğiticilerin kriterleri hakkında herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bundan dolayı zaimgrup olarak kaliteli eğitmen ve eğitim içeriğiyle sizlere en iyi hizmeti vermeyi kendimize görev edindik. 

"Yüksekte güvenli çalışma eğitimleri öncelikli olarak yürütülen faaliyete ve sektöre göre sınıflandırılmalıdır."

Yürütülen Faaliyete Göre Sınıflandırma

Yüksekte güvenli çalışma eğitimlerinin öncelikli olarak “yürütülen faaliyete göre" sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:

 1. Bakım - Onarım Faaliyetleri: Yapı işleri, enerji iletim hatları vb. yüksekte yapılan her türlü bakım, boyama, temizleme faaliyetleri; iple veya diğer erişim yöntemleri kullanılarak yürütülen endüstriyel cephe temizlik işleri

 2. Montaj-Demontaj Faaliyetleri: Enerji iletim hatları, telekomünikasyon, yapı işleri gibi yüksekte çalışma kapsamında yapılan her türlü kurulum ve söküm işleri

 3. Çatı ve İskele İşleri: Çatıda ve iskelede yürütülen bütün işler

 4. Kaynak İşleri: Yüksekte yürütülen tüm kaynak işleri

 5. Kapalı Alanlarda Çalışma Faaliyetleri: Düşme sonucu yaralanma riski oluşturan madenlerde çalışma; kazan, tank vb. gibi kapalı alan faaliyetleri

 6. Diğer İnşa Faaliyetleri: Yüksekte çalışma kapsamına giren kalıp, demir, beton, kazı, sıva, dış cephe işleri


 

Sektöre Göre Sınıflandırma

Yüksekte güvenli çalışma eğitimlerinde ikincil öncelik olarak “sektöre göre” eğitim sınıflandırılması sıralaması aşağıdaki gibidir:

 1. Yapı İşleri Sektörü (Bina, köprü, gemi, yol vb. )

 2. Enerji Sektörü (Enerji dağıtım, iletim nakil hatları, rüzgâr ve hidroelektrik vb. enerji santralleri)

 3. Endüstriyel Üretim (Çelik montaj, depolama, iş ekipmanları ile çalışma)

 4. Petro-Kimya Sektörü

 5. Çimento Sektörü

 6. Savunma Sanayi

 7. Endüstriyel Temizlik Sektörü

 8. Tarım Sektörü

 

Diğer Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimleri

Seviyeye Göre Yüksekte Çalışma Eğitimi

 • Temel Seviye: Yüksekte çalışma yapan tüm çalışanlar temel seviyede genel içerikli, yüksekte çalışmanın güvenlik ilkelerini içeren eğitime tabi tutulur. Buna faaliyetin gerektirdiği durumda kurtarma eğitimi de dahil edilebilir.

 • Orta Seviye: Yapılan işin tehlikelerine özel koruma tedbirlerini içeren eğitim tasarlanmaktadır.

 • İleri Seviye: Kurtarma eğitimi niteliğindedir.


Çalışma Yöntemine Göre Yüksekte Çalışma Eğitimi

 • İple Erişim Eğitimi: Yöntem olarak iple erişim gerektiren işlerde, iple güvenli çalışma esaslarını ve teknik bilgileri içeren eğitimler yüksekte güvenli çalışma eğitimlerinden ayrı bir eğitim olarak tasarlanmaktadır.

 • Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi: Yüksekte çalışmada karşılaşılan riskler ve bunlar ile ilgili toplu ve bireysel korunma tedbirlerini içeren temel bir eğitim verilmektedir.


Çalışma Ortamına Göre Yüksekte Çalışma Eğitimi

 • Radyo linklerde güvenli çalışma

 • Merdivende güvenli çalışma

 • Sepetli vinçte güvenli çalışma

 • Ağaç direklerde güvenli çalışma

 • Çatıda güvenli çalışma


 

bottom of page