top of page

Acerca de

pexels-akil-mazumder-1072824 (1).jpg

Sosyal Uygunluk Danışmanlığı

Sosyal Uygunluk Nedir

Sosyal uygunluk, bir işletmenin çalışanlarına ve çevreye nasıl davrandığının ve sosyal sorumluluk kavramını kendi içinde ve etki alanlarında nasıl uyguladığının göstergesidir. Bir işletmenin sosyal uygunluk standartlarını karşıladığından emin olmak için sosyal uygunluk denetimi yapılması gerekebilir. 

Sosyal Uygunluk Kavramının Ortaya Çıkışı

1960’lı yıllarda; çalışan hakları, asgari ücret, çocuk işçi, çevreye duyarlı üretim, tüketici hakları, sigortalı çalışma vb. birçok konu ele alınmış ve bunlarla ilgili birçok öneri dile getirilmiştir. Ayrıca bu yıllarda sivil toplum örgütlerinin toplum içindeki rolü önem kazanmış, ırk ayrımı, kadın hakları gibi konularda önemli adımlar atılmıştır. 1960’lı yıllar boyunca yaşanan bu değişimlere seyirci kalmayan işletmeler de, bir takım uygulamalar geliştirerek kurumsal sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye başlamışlardır. 1970’lerde işletmelerde görülen başlıca kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları; ortaklara bilgi sağlama, iş vermede adalet, karı paylaşma, reklamların ahlaki olması, çevreyi koruma ve faaliyetlerin topluma yapacağı etkileri düşünerek eylemde bulunma başlıkları altında sıralanabilir. 1980’lerde ise; atıkları azaltma, geri dönüşüm, fakirlere maddi yardım, toplum sağlığına hizmet, daha iyi çalışma koşulları şeklinde sıralanabilir. Bu yıllarda kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından işletmelerin sağlayacağı faydaların net olarak ifade edilmemiş olması nedeniyle genelde işletmelerin ekonomik ve kanuni sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığı ek olarak bazı gönüllü faaliyetlerde bulunduğu gözlenmektedir. 1990'lı yılların sonunda, kötü üretim koşulları, medya ilgisi, sivil toplum kuruluşlarının etkileri, marka imajının gördüğü zarar ve haksız rekabet koşulları nedeniyle ortaya çıkmıştır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), bir şirketin sosyal olarak kendisine, paydaşlarına ve kamuya hesap verebilir olmasını sağlayan, kendi kendini düzenleyen bir iş modelidir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk aynı zamanda Kurumsal Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir İş, Kurumsal Vicdan, Kurumsal Vatandaşlık veya Sorumlu İş olarak da adlandırılır. Kurumsal sosyal sorumluluk, gönüllülük veya etik yönelimli uygulamalara katılarak veya bunları destekleyerek hayırsever, aktivist veya hayırsever bir doğanın toplumsal hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlayan bir tür uluslararası özel işletme özdenetimidir.

Şirketler, kurumsal sosyal sorumluluğu uygulayarak, ekonomik, sosyal ve çevresel konularda toplumun her alanında yarattıkları etkiyi gözlemler, ölçer ve onu daha olumlu hale getirmek için planlı bir şekilde çalışırlar.

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Faydaları Nelerdir

 • Yeni iş imkanları sağlar,​

 • Müşterinin kalıcılığını sağlar,

 • Müşteri, tedarikçi ve diğer paydaşlarla ilişkileri kuvvetlendirir,

 • Mutlu bir işgücü yaratır, sevilen ve güvenilen bir işveren olmanızı sağlar, çalışan bağlılığını arttırır, işçi sirkülasyonunu azaltır,

 • Enerji ve işletme maliyetlerinden tasarruf sağlar,

 • Rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlar,

 • Şirket olarak itibarınızı arttırır.

 

SA8000 Denetimi Nedir

SA8000 Social Accountability International (SAI) önceki ismiyle CEPAA, organizasyonları işyerinde sosyal olarak kabul edilebilir uygulamalar geliştirmeye, sürdürmeye ve uygulamaya teşvik eden denetlenebilir bir sertifika standardıdır. 1997 yılında kurulan, merkezi Manhattan, New York'ta bulunan, Küresel bir sivil toplum kuruluşu olan SAI, iş yerlerinde çalışan haklarının, çevrenin korunmasını, geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini amaçlamaktadır.

SEDEX/SMETA Denetimi Nedir

2004 İngiltere'de kurulan SEDEX/SMETA, tedarik zincirlerini oluşturan firmaların etik olarak sürdürülebilir üretim konularında sürekli gelişimini hedefleyen alıcıların oluşturduğu dünya çapında bir platformdur. Firmalar SEDEX' e ortak veri tabanını kullanmak, çalışma gruplarında ve kararlarda rol almak ve diğer SEDEX/SMETA üyeleri ile iletişime geçmek amacıyla bu ağa katılırlar.

BSCI Denetimi Nedir

2003 Belçika'da kurulan BSCI, Brüksel Merkezli Dış Ticaret Birliği (FTA) tarafından başlatılmış özel bir standarttır. BSCI, işletmelerin ILO'nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) tüm ülkeler için geçerli olan Temel Sözleşmelerine uymalarını ve işletmelerin tedarik zincirlerinde sistematik bir durum tespiti ve özen yaklaşımına uymalarını sağlar. Sistem işletmelerin Dünya çapındaki tedarik zincirlerini denetlemelerini, kendi tedarik zincirlerinde kendi ekipleriyle yetkinlik ve bilgi kazanmalarını ve İlgili paydaşlarla yapıcı diyaloga girmelerini sağlar.

Sosyal Uygunluk Maddeleri Nelerdir

 • Çocuk İşçilik

 • Zorla Çalıştırma

 • Çalışma Saatleri

 • Ödemeler ve Haklar

 • Ayrımcılık

 • Birleşme ve Toplu Görüşme Özgürlüğü

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

 • Disiplin Uygulamaları

 • Çevre

 

SA8000 / BSCI / SEDEX&SMETA denetimleri sırasında aşağıdaki konularla ilgili gerekli belgeleri denetim öncesi işletmelerin hazır bulundurması gerekmektedir:

ZAIMGRUP olarak SA8000 / BSCI / SEDEX&SMETA  Denetim ve Danışmanlık hizmetinde amacımız SA8000 / BSCI / SEDEX&SMETA standartları ile alakalı denetime girecek firmalarda gerekli denetim öncesi hazırlıkların yapılması, yönetici ile çalışanların bilinçlendirilmesi, gerekli dokümantasyonun oluşturulması, denetimler hakkında ilgili personelin ve yöneticilerin bilinçlendirilmesidir. Sosyal Uygunluk Denetim ve Danışmanlık hizmetimizle alakalı destek almak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page