top of page

Responsible Mohair Standard
(RMS)

Angora yünü elde edilmesinde kullanılan keçilerin işlemler sırasında refahını gözeten bu standard, aynı zamanda arazi kullanımı sırasında sürdürülebilir çiftlik pratiklerini ve çalışanların sosyal haklarını korumayı amaçlamaktadır.

Responsible Mohair Standardı (RMS) sertifikası, çiftlikten yünün işlenmesine, nihai ürünlerin montajına ve son işletmeler arası işlemdeki satıcıya kadar tüm yün tedarik zinciri tesisleri için geçerlidir. Çiftlikler, RMS'nin Hayvan Refahı ve Arazi Yönetimi Modüllerine göre sertifikalandırılmıştır. Yün tedarik zincirinin sonraki aşamalarının, son işletmeler arası işlemdeki satıcıya kadar, Content Claim Standardı (CCS) gerekliliklerine göre sertifikalandırılması gerekir. Content Claim Standardı, bir üründeki belirli bir ham maddenin miktarını doğrulayan bir gözetim zinciri standardıdır. Content Claim Standardı, bir üründeki belirli bir ham maddenin miktarını doğrulayan bir gözetim zinciri standardıdır. Koruma zincirinin amacı, talep edilen malzemenin kimliğini korumak ve nihai ürüne kadar tedarik zincirindeki hareketini takip etmektir.

Belgelendirme hizmetimizle alakalı destek almak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page