top of page

Karbonsuzlaştırma Kurumlar için nasıl değişiklikler öngörülüyor?


Kurumsal şirketler büyük olasılıkla karbonsuzlaştırma süreçlerindeki temel aracılar olacaktır.


Kurumsal olmayan kullanıcılar, direktiflere karşı daha az duyarlı olsalar da teşviklere daha iyi yanıt verirler. Kurumsal liderler, ilgili geçişleri planlamalı ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı koruma sağlamalıdır. Buna genellikle ürün pazarları, teknoloji, yetkinlik, kültür gibi unsurların tamamen dönüşümü dahildir. Hedefler yüksek olmalı ve uyumun ötesine geçmelidir.


Stratejik yatırım kararı, eksiksiz bir sistem görünümüyle birlikte veriye dayalı analizle desteklenmelidir


Kurumsal liderler, giderek artan düzenlemelere yönelik riskin yanı sıra, yatırımcılar, çalışanlar ve topluluklar tarafından yetki sınırlarını aşma ve karbonsuzlaştırma planlarını hayata geçirme konularında baskıya maruz kalacaklar. Arz ve talep arasındaki sınır kaybolmaya başlıyor ve kurumsal şirketler, değişen tedarikçi-tüketici dinamiklerinden fayda elde edebilmek için ilk adımı atmak durumundalar. Acil eyleme geçilmesi şart olsa da bu eylemler üzerinde detaylıca

düşünülmesi gerekiyor.


 

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page