top of page

Acerca de

Endüstriyel alan

OSGB Danışmanlık Hizmetleri

ZAIMGRUP olarak; Ortak Sağlık Güvenlik Birimi olarak İSG hizmeti vermekteyiz. İSG; İş Sağlığı ve Güvenli (İSG), işyerlerinde işin yapımı esnasında çeşitli nedenler ile gerçekleşen sağlığı tehdit edebilecek her türlü durumdan korunmak için yapılan sistematik ve bilimsel çalışmalar bütünüdür.

ZAIMGRUP olarak; ulusal ve uluslararası firmalara istenildiğinde İngilizce bilen, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ile hizmet vermekteyiz.

OSGB firmaları iş sağlığı ve iş güvenliği alanında hizmet veren firmalardır. ZAIMGRUP da yapılan sözleşmeler ile birlikte iş yerlerine güvenlik ve sağlıktan sorumlu iş yeri hekimi görevlendirmeleri yapmaktadır. Yapılan görevlendirmeler bir uzman tarafından onay aldıktan sonra işyeri hekimlerinin hizmeti başlamış olur. OSGB firmalarının sorumluluklarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Acil durumlar için planlar

  • Risk değerlendirmesi yapmak

  • İş güvenliğine ilişkin eğitimler

  • Yıllık planların hazırlanması

  • Saha gözetimlerinin yapılması

  • Değerlendirme raporlarının hazırlanması

  • Çalışma ortamında tehdit yaratan unsurların belirlenmesi ve denetimi

İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının en iyi şekilde yerine getirilmesi için sürekli eğitim, sürekli denetim ve takip gerekmektedir. Aynı zamanda yasal merciler tarafından ortaya konulan eksikliklerin en başında da yetersiz eğitim ve denetim faaliyetleri bulunmaktadır. ZAIMGRUP olarak sizin adınıza eğitimler ve denetimler yaparak işletmenizin karşı karşıya kalabileceği olumsuz durumlara karşı önlem almak başlıca görevlerimizden biridir. Bu nedenle kurulmuş olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimimizde yürüttüğümüz hizmetlerimizin başında işletmelerde yerinde tecrübeli ve uzman personelin görevlendirilmesini yapmaktayız.

Uzman personellerimiz sizlerin ana sorumluluklarını yerine getirmek için sizler adına çalışanlarınızı eğitmekte, bilgilendirmekte ve denetlemektedirler. Ekip halinde yürütülen bu faaliyetlerin odağında ise “0 Ölümlü İş Kazası” hedefi yer almaktadır. Uzman ekibimiz işletmenizin ihtiyaçlarına göre aşağıdaki görevlere sahip kişilerden oluşturulmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Sertifikalı A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları (kısmi veya tam süreli),
İş Güvenliği İle Görevli Mühendisler (tam süreli),
İş Güvenliği ile görevli teknik eleman görevlendirme (tam süreli),
İşyeri hekimi görevlendirme (kısmi veya tam süreli),
Sağlık personeli görevlendirme (kısmi veya tam süreli),

ZAIMGRUP olarak işletmenizde kuracağımız İş Sağlığı ve Güvenliği ekiplerinin belirlenmesi için yerinde analiz ve değerlendirme çalışmalarını yapmaktayız. Buna göre belirlenecek ekiplerin konuşlandırılması için optimum koşulları size sunmaktayız. Danışmanlık hizmetimizle alakalı destek almak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page