top of page

Organic Content Standard
(OCS)

Organic Content Standardı (OCS) yüzde 5-100 oranında organik madde içeren gıda dışı ürünler için geçerlidir. Nihai üründeki organik madde varlığını ve miktarını doğrular. OCS ayrıca, kaynağından nihai ürüne kadar ham madde akışını da izler. Bu süreç daha sonra akredite bir üçüncü taraf tarafından sertifikalanır.

Organic Content Standardı`nın (OCS) amacı organik içerik iddialarında güven sağlamaktır. OCS son üründe organik materyal miktarını ve varlığını doğrulayarak bu amaca ulaşır. Organik hammadde kaynağından başlayarak son ürüne kadar sertifikasyon yolu ile güçlü bir tedarik zinciri yönetimi sistemi sağlar. Akredite üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu tarafından ürünlerde organik materyal içerik iddialarının şeffaf, tutarlı ve kapsamlı bağımsız değerlendirme ve doğrulamasına izin verir. Kurumlar arası bir araç olarak OCS firmaların aldığı ürünlerin gerçekten organik materyal içerip içermediğini doğrulamak için kullanılabilir.

Standart, hammaddenin arazide sertifikasyonunu kapsamamaktadır. Bu, üretim proses sertifikasyonundan bağımsız olarak doğrulanacaktır. Ayrıca proses girdileri (örneğin kimyasallar), çevresel şartlar (enerji, su kullanımı gibi) sosyal konular, güvenlik konuları veya yasal uygunlukları da kapsamamaktadır. OCS’nin hedeflenen kullanıcıları; işleyiciler, üreticiler, markalar ve perakendeciler, tüccarlar, sertifikasyon kuruluşları ve organik girişimleri destekleyen organizasyonlardır.

OCS, Textile Exchange tarafından oluşturulan gönüllü bir standarttır ve herhangi bir ülkenin yasal veya düzenleyici gerekliliklerini değiştirme amacında değildir. Pazarlama, istihdam ve ticari uygulamalara ilişkin tüm uygulanabilir kanun ve yönetmeliklere uyduklarını ispat etmek her bir operasyonun sorumluluğudur. 

Textile Exchange, 2003 yılında orijinal adı olan Organic Exchange altında kurulmuş kar amacı gütmeyen, üye destekli, uluslararası bir organizasyondur. Textile Exchange’in misyonu tekstil değer zincirinde sürdürülebilir uygulamaların artmasında insanlara ilham vermek ve yardımcı olmaktır.

Belgelendirme hizmetimizle alakalı destek almak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page