top of page

Acerca de

istockphoto-1306194470-612x612.jpg

Fikri ve Sınai Haklar Danışmanlığı

ZAIMGRUP özellikle Fikri Mülkiyet Hukuku alanında istihdam ettiği avukatlar ve özel sektörde hizmet veren danışmanlık firması eliyle müvekkillerine iş şartlarına uygun olarak fikri ve sınai mülkiyet varlıklarını oluşturmaları ve bunlardan istifade etmeleri ve haklarının korunması konusunda hukuki destek sağlamaktadır. Bunun yanında fikri ve sınai haklar ile ilgili lisans anlaşmalarını hazırlamak ve bahse konu sözleşmelerin akdedilmeleri aşamasında danışmanlık yapmak hizmetlerimiz arasındadır.

Türkiye’de fikri ve sınai hakların cari yapısı, yurtdışında tescilli ya da tanınmış bir hakla ilgili olarak Türkiye’de karşılaşılabilecek potansiyel ihlaller, itiraz ya da sair hukuki ihtilaflar araştırmalarımıza konu olmaktadır. Değerlendirmelerimiz neticesinde elde edilen olgulara dayalı tavsiye ve yönlendirmelerimizi müvekkillere iletmek diğer çalışmalarımız arasındadır.

ZAIMGRUP bünyesindeki danışman, avukatlar ve iş ortakları marka, patent, endüstriyel tasarım gibi sınai hakların elde edilmesi ve müvekkillere ait bahse konu hakların olası ihlallerinin durdurulması için hukuki hizmet vermektedir. İdare nezdinde sınai hakların tescil başvurusu ve yenilenmesi, üçüncü şahıs başvurularına ilişkin yayınlara itirazlar takip edilen işler arasındadır.

ZAIMGRUP Patent Enstitüsü nezdindeki idari ve adli süreçler çerçevesinde yapılan her türlü başvuru ve itiraz işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Ayrıca, başta telif hakları olmak üzere fikri ve sınai hakların korunması konusunda kamuoyu bilinci oluşturulması, ilgili devlet mercileri ve meslek birlikleri ile işbirliği yapılması gibi konularda da müvekkillerimize hukuki destek vermekteyiz.

Danışmanlık hizmetimizle alakalı destek almak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page