top of page

Acerca de

enerji-yonetimi.jpg

Enerji Danışmanlık Hizmetleri 

Enerji Danışmanlığı / Enerji Yöneticiliği

Enerji yöneticisi: Kanun kapsamına giren endüstriyel işletmelerde veya binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesinden yönetim adına sorumlu, enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişidir.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 7. maddesi ile bu kanuna bağlı olarak 27 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 28097 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Madde 9 kapsamında;

 

Bina Kategorisi

(Otel, AVM,Hastane, İş Merkezi, Okul vb Ticati ve Hizmet Binaları)

Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır.

 

Endüstriye Tesisler

Yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri endüstriyel tesisler enerji yöneticisi istihdam etmek zorundadır.

 

Organize Sanayi Bölgesi (OSB)

Kamu kesimi dışında kalan ve yıllık toplam enerji tüketimleri 50.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerde, enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, enerji yönetim birimi kurulur. Organizasyonlarında toplam kalite çalışmalarından sorumlu olan ve bünyesinde enerji yöneticisinin de görev aldığı kalite yönetim birimi bulunan endüstriyel işletmeler bu birimlerini enerji yönetim birimi olarak da görevlendirebilir.

Bu kapsamda şirketimizden enerji yöneticiliği hizmeti alabilir ve tesisinizin hem mevzuat kapsamındaki yükümlülüğünüzü yerine getirebilir hem de enerji verimliliği fırsatları ile farkında olmadığınız enerji giderlerinizi azaltma imkanı yakalayabilirsiniz.
Hizmet kapsamında sözleşme ile belirlenen periyotlarda ölçüm yapılır. Yapılan ölçüm ve saha incelemelerinde tespit edilen iyileştirme önerileri bir rapor ile sunulur.

Enerji Yöneticiliği Zorunlu Mudur?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 2011’de yürürlüğe giren Enerji Kaynaklarını ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik maddelerine göre;

 

- Ticari ve Hizmet Binalarında (otel, avm, hastane, iş merkezi v.b) toplam inşaat alanı 20.000 m2’nin üzerinde ise veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzerinde ise Enerji Yöneticisi ve Etüt Proje yapılması zorunludur.

- Kamu Binalarında toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP ve üzerinde ise Enerji Yöneticisi ve Etüt Proje yapılması zorunludur.

- Sanayi Tesislerinde yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri ise Enerji Yöneticisi görevlendirilmesi , 5000 TEP ve üzerinde ise Etüt Proje yapılması zorunludur.

Binalarda ve sanayi tesislerinde bu etütler her 4 yılda bir yenilenir. Kamu binalarında ise her 10 yılda bir yenilenir.

Enerji Yönetimi Hizmetlerimiz

ZAIMGRUP İhtiyacınız olan tüm Enerji Projeleriniz için hizmetinizdedir. Binanızın veya İşletmenizin yasal mevzuatlarda gerekli olan Enerji Yöneticisi atama, Enerji Etüt Projelerini gerçekleştirme, Enerji Kimlik Belgesi verme, Dijital Enerji İzleme altyapısı kurulumu, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu ve eğitimini verme gibi süreçleri titizlikle hayata geçirerek, Enerji Satınalma süreçlerinden, Enerji tüketimi gerçekleştirdiğiniz son noktaya kadar enerji maliyetlerinizi, enerji tüketim değerlerinizi (endüktif, kapasitif, harmonikler vb.) ve enerji kayıplarınızı ölçümler, analiz eder ve raporlar.

Enerji Verimliliği açısından öncelikle yönetmeliksel tasarruf ve destekleri sizlerle paylaşırken ayrıca yurtdışı enerji verimliliği teknolojilerinin işletme yönetimlerinizde katma değer sağlamasını ve enerji maliyetlerinizin azaltılmasını yönetir. 

Danışmanlık hizmetimizle alakalı destek almak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page