top of page

Acerca de

iY_hijyeni.jpg

Ölçüm ve Mühendislik Hizmetleri

NEDEN İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ GEREKLİDİR?

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı işletmelerin gerekli durumlarda işyeri ortam ölçümleri yaptırması şart koşmuştur. İşyerinde çalışanları ortamda gereğinden az veya gereğinden fazlalığı olan etkenlerden korumak işverenin görevidir. Bu da ancak işyeri ortam ölçümleriyle gerçekleştirilebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. maddesi işverenleri, çalışanların işyeri çalışma ortamında da maruz kalabileceği risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması konusunda zorunlu tutar.

20 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelikte de açıkça belirtildiği gibi işverenler, işyeri ortamının standartlara uygun hale getirilmekle ve gerekiyorsa bu ölçümleri yaptırmakla mükelleftir.

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ NELERDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanların işyerinde maruz kaldığı tehlikelerin belirlenmesini, ölçülmesini ve ortadan kaldırılmasını şart koşmaktadır. Bu tehlikeler, ortamda bulunan yabancı maddelerin fazlalığından veya eksikliğinden kaynaklanabilir.

Yapılan Risk Değerlendirmesi sonucunda maddelerin uygunsuzluğu gözle belirlenemediği durumlarda, ortam ölçümleri yapmak gerekir. 

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ NELERDİR?

İşyeri ortam ölçümleri çalışma ortamı ve kişisel maruziyet olarak ikiye ayrılır. Çalışma ortamı ölçümleri, ortamın genelindeki iş hijyenini dikkate alırken, kişisel maruziyet ölçümleri, belli bir işi yapan çalışanın gün boyu ne kadar sağlığını bozabilecek etkene maruz kaldığı belirler.

Çalışma Ortamı Ölçümleri

 • Ortam Toz Ölçümü

 • Ortam Gürültü Ölçümü

 • Ortam Titreşim Ölçümü

 • Ortam Kimyasal Ölçümü

 • Ortam Aydınlatma Ölçümü

 • Ortam Termal Konfor Ölçümü

 • Ortam VOC Ölçümleri

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 • Kişisel Gürültü Maruziyeti Ölçümü

 • Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümü

 • Kişisel Gaz Maruziyeti Ölçümü

 • Kişisel Toz Maruziyeti Ölçümü

 • Solunabilir Toplam Toz Ölçümü

 • Kişisel VOC (Kimyasal) Maruziyeti Ölçümü

İSG ORTAM ÖLÇÜMLERİ İSTANBUL

Uzman Makine ve Elektrik mühendisi kadromuzla en kaliteli hizmeti almanız için, firmanızdaki aydınlatma, gürültü, toz ve gaz ölçümleri en hassas şekilde yapmak için durmadan çalışıyor ve kullandığımız teknolojileri geliştiriyoruz.

ZAINGRUP bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuat şartları kapsamında İş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinin yapılması, raporlanması faaliyetlerini ulusal veya uluslararası mevzuatlara göre değerlendirilmesi yapılmaktadır. Danışmanlık hizmetimizle alakalı destek almak ve detaylı bilgiye sahip olmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page